Fellesdansar

Folkedanslaga i Sør Rogaland arrangerar fellesdansar om sundagskveldane haust og vår. Me begynner kl 1930 og held på til kl 22 med ein 1/2 time matpause. Frammøtet kan variera frå ca 70 til 140. Dei fleste har med seg dansepartnar. Musikken er god og det går i eit med dei mest vanlege ringdansane. Det er såleis ein fordel å ha eit grunnkurs i gamaldans. Inngangspengane er til vanleg kr. 150 pr. person.
Bjerkreim ringen arrangerer desse fellesdans på Vikeså  Samfunnshus:
Mondag 2.4.2018 (2. påskedag)
Sundag 10.6.2018
Laurdag 29.12. 2018 (romjulsdans)
Laurdag 3.11.2018 planlegg me vennefest for innbedne.

 Her er dansekalender for 2018: