Kontaktinformasjon

Bjerkreimringen Organisasjons nr: 989001205
Formann Sigurd Olav Risdal Jærveien 359 4322 Sandnes tlf. 91547506 sig-o-r@online.no
Nestformann Elsa Vaule Vikedalslia 41 43289 Vikeså tlf. 47751043 alf.vaule@dabb.no
Styremedlem Ingvar Mattingsdal Eivenhagen 23 4360 Varhaug tlf. 93636929 ingvar.mattingsdal@hotmail.com
Varamedlem Reidun Kindervåg Kinnarvåg 20 4364 Sirevåg tlf. 91670464 reidun.kindervag@hotmail.com
Kasserar Magne Vaule Risbakken 27 4389 Vikeså tlf. 51452346 mava@dabb.no
Sekretær Oddbjørg Maudal Myrullveien 1 4353 Klepp St. tlf. 51423358 k-maudal@online.no
Instruktør Odd Vegard Nedrebø Nedrebø 4389 Vikeså tlf. 51452365 odd.vegard@c2i.net